Blog

Podizanje nameštaja na gurtne preko terase

Blog >>

Veliki broj ljudi u svojim domovima i/ili kancelarijama ima velike i teške komade nameštaja koje samostalno ne samo da je fizički teško preneti, već je neophodna i posebna pažnja. Tim Atom Selidbi je obučen za preseljenje ovakvih predmeta i ima dugogodišnje iskustvo u tome.

Mnogi komadi zahtevaju da se, bezobzira na glomaznost, prenesu bez demontaže koja bi mogla da utiče na njihov kasniji izgled i/ili funkciju. Teški predmeti zahtevaju posebnu zaštitu prilikom preseljenja kako usled težine i veličine ne bi došlo do delimičnih ili potpunih oštećenja. Većina takvih predmeta su skupi, a ne mali broj njih ima posebnu emocionalnu ili umetničku vrednost. Zato ih Atom Selidbe pre samog preseljenja dobro štite adekvatnim materijalom posebno vodeći računa o osetljivim mestima.

Ali šta kada ti teški predmeti bezobzira na dobru zaštitu bez demontaže jednostavno ne mogu da prođu kroz hodnik, kada su toliko veliki da ne mogu stati u lift, a toliko teški da ih je nemoguće spustiti stepenicama koliko god ljudi da učestvuje u tome? Tada koristimo posebna pomagala poput gurtni.

Gurtne su specijalni kaiševi kojima se pričvršćuje komad nameštaja ili tehnike koju je zbog nemogućnosti demontaže neohodno izvući napolje kroz prozor ili preko terase. Iako izgleda vrlo neobično, ali nama je to sasvim uobičajen deo posla.

Izgleda poptpuno zabrinjavajuće kada vidite svoj kauč, klavir ili neki drugi predmet kako ga spuštamo niz zgradu, ali bez brige: ne samo da znamo na koji način da ga spustimo a da ne dođe ni do najmanjih oštećenja, već ga, kao što smo prethodno pomenuli, jako dobro štitimo kartonom, različitim folijama i drugim materijalima. Na isti način možemo ne samo da spustimo nameštaj iz ikuće/stana, već i da ga unesemo.
Poverite nam svoj nameštaj, čak i onaj „problematičan“, i budite sigurni da ćemo ga izneti i/ili uneti bez bilo kakvih oštećenja bezobzira na njegovu veličinu.


 « Nazad