Dodatne usluge prilikom selidbe

Selidbe u Beogradu, međugradska selidba ili međunarodne selidbe podrazumevaju niz dodatnih poslova pored podrazumevanog prevoza stvari sa jedne lokacije na drugu.

Najčešće potrebne dodatne usluge koje prate svaku selidbu su: